BEL ONS

VB +31(0)46 4740625
VBF +31(0)46 4759345

EMAIL ONS

order@vbbv.com

Biogasmembranen

VB-EPDM membranen ten behoeve van de afdichting van biogasinstallaties.

Biogas wordt gewonnen door organische grondstoffen uit de landbouw en levensmiddelenindustrie in een daartoe speciaal ontwikkelde installatie te vergisten. Het daarbij vrijkomende methaangas wordt vervolgens omgezet in stroom en warmte, of het vindt rechtstreeks zijn weg in het aardgasnet. De fabricage van biogas zal in de toekomst een grote rol spelen in de mix van benodigde alternatieve energiebronnen.

VB-EPDM Biogas membranen spelen een grote rol bij de opwekking van biogas (methaan).
Zij dienen als gasafdichter van de biogassilo’s waarbinnen het fermenteringsproces zich afspeelt. Aan biogas membranen worden zeer hoge eisen gesteld; ze dienen afdoende weerstand te bieden tegen windbelasting en kennen een sterke blootstelling aan UV-straling, wisselende temperaturen en bacteriologische invloeden. Bovendien dient de aanwezige rek in de VB-EPDM-folie de drukverschillen in de
silo’s op te kunnen vangen. Slechts een minimum hoeveelheid methaangas mag daarbij door de EPDM-folie heen diffunderen.

VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand door het op maat vulkaniseren van banen EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VB-EPDM membranen, die exact aan de gestelde eisen voldoen.

VB-EPDM-rubber heeft een zeer hoge bacteriologische resistentie, die in biogasinstallaties noodzakelijk is vanwege de optredende materiaalbelasting a.g.v. de continu afbraak van organische materialen
door micro organismen. Slechts de beste materialen kan men toepassen om fermenteringsprocessen gedurende langere tijd in te kaderen.

Wenst u meer informatie neem dan contact met ons op